28/7/2020: NGÀY VIÊM GAN THẾ GIỚI VỚI THÔNG ĐIỆP “FIND THE MISSING MILLION”

Trên toàn thế giới, có 325 triệu người đang sống chung với bệnh viêm gan siêu vi. Nếu không tìm thấy những người không được chẩn đoán và liên kết họ để chăm sóc, hàng triệu người sẽ tiếp tục đau khổ và cuộc sống sẽ mất đi. Vào Ngày Viêm gan Thế giới, 28 tháng 7, tổ chức Y tế thế giới kêu gọi mọi người từ khắp nơi trên thế giới hành động và nâng cao nhận thức để tìm ra hàng triệu người mất tích, tiến tới loại trừ hoàn toàn viêm gan virus vào năm 2030.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *