Chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến “Cập nhật tiếp cận điều trị viêm gan B tại Việt Nam” ngày 26/6/2020

Chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến “Cập nhật tiếp cận điều trị viêm gan B tại Việt Nam” ngày 26/6/2020

Chủ tọa:
GS. TS. BS. Nguyễn Văn Kính
Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam

Báo cáo viên:
PGS. TS. BS. Bùi Hữu Hoàng
Phó Chủ tịch Liên Chi Hội Gan mật Tp. HCM
Trưởng Khoa Tiêu hóa – Bệnh viện ĐHYD Tp. HCM

Chương trình được phối hợp giữa Hội truyền nhiễm Việt Nam và công ty Atra Pharma, một công ty thành viên của RV Group.