Tất cả bài viết

Định Nghĩa Cho Việc Điều Trị PPI Lâu Dài

Định Nghĩa Cho Việc Điều Trị PPI Lâu Dài

Hiện nay, việc sử dụng thuốc ức chế bơm proton (PPI) ngày càng trở nên phổ biến, và nhiều trường hợp sử dụng liên tục trong nhiều tháng đến nhiều năm. Tuy nhiên, chưa có sự thống nhất ý kiến