TENOFOVIR VS ENTECAVIR TRONG VIỆC CẢI THIỆN TỶ LỆ SỐNG SÓT HẬU PHẪU TRÊN BỆNH NH N VIÊM GAN B CÓ HCC

Tác giả: Prof. Dr. Jonggi Choi (Korea)

Dịch song song Tiếng Việt: Bs. Đặng Tuấn Anh


EASL 2020: The Digital International Liver Congress 

27 – 29 August 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *