Video CME trực tuyến “Viêm gan B & gánh nặng biến chứng” ngày 18/7/2020

Video CME trực tuyến “Viêm gan B & gánh nặng biến chứng” ngày 18/7/2020

Chủ tọa:
GS. TS. BS. Nguyễn Văn Kính
Chủ tịch Hội Truyền Nhiễm Việt Nam

Báo cáo viên:
PGS. TS. BS. Đỗ Duy Cường
Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Bạch Mai

Chương trình được phối hợp giữa Hội truyền nhiễm Việt Nam và công ty Atra Pharma, một công ty thành viên của RV Group