Viêm Gan B Gây Ung Thư Gan Như Thế Nào?

???????????? gây ung thư gan (????????????) qua cả hai con đường trực tiếp và gián tiếp.

✮ Gián tiếp: Con đường gián tiếp thông qua tổn thương gan mạn tính do quá trình viêm hoại tử và tái tạo lại tế bào gan khiến tăng tích lũy các đột biến gen.

✮ Trực tiếp: bản thân ???????????? là virus có khả năng gây ung thư do có thể tích hợp vào bộ gen của con người. Quá trình tích hợp này có thể gây các đột biến như đảo đoạn, mất đoạn, lặp đoạn khiến nhiễm sắc thể không còn ổn định hoặc tác động tới các gen chịu trách nhiệm cho sự phát triển và biệt hóa tế bào, gen điều hòa yếu tố hoại tử u.

✮ Cơ chế khác biệt giữa ???????????? và ????????????: Không giống như viêm gan B mạn tính, người mắc ???????????? mạn tính thường tiến triển thành ???????????? trên nền gan xơ. Về cơ chế bệnh sinh, do ???????????? không có hoạt động phiên mã ngược như ???????????? nên không thể tích hợp vào bộ gen của người nhiễm virus. Một điểm đáng lưu ý nữa là hoạt động nhân lên của ???????????? hoàn toàn xảy ra ở nguyên sinh chất do vậy cơ chế sinh ung thư là qua các con đường gián tiếp thông qua quá trình viêm mạn tính, stress oxy hóa dẫn đến tổn thương tế bào gan.

Do cơ chế bệnh sinh phức tạp vậy nên giải thích 1 phần tại sao có đến 1/3 bệnh nhân có ???????????? mà chưa xơ gan và bệnh nhân ???????????? sau khi được xử lý triệt căn (phẫu thuật cắt bỏ/RFA…) nguy cơ tái phát vẫn khá cao và quả thực là có khá nhiều nghiên cứu đã chứng minh điều này.

Tài liệu tham khảo:
1. WHO (2012). Department of Communable Diseases, Surveillance and Response, WHO. Hepatitis B, 2002.
2. Michhielsen PP, Francque SM, van Dongen JL (2005). Viral heaptitis and hepatocellular carcninoma. World J Surg Oncol.
3. Beasley RP (1988). Hepatitis B virus. The major etiology of hepatocellular carcinoma.
4. Bonilla Guerrero R, Roberts LR (2005). The role of hepatitis B virus integrations in the pathogenesis of human hepatocellular carcinoma

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *